Per 1 april 2016 ben ik in loondienst gegaan bij Scan Sys, waardoor Hitcon is opgeheven.